تحلیل و بهبود فرآیندهای سازمانی

مشاور و مدرس مدلسازی فرآیندها با استفاده از BPMN2 از سال 1384 تا کنون
صاحب امتیاز وبسایت علمی تحقیقاتی www.BPMN.ir
مدیر پروژه های ملی بهبود فرآیندهای سازمانی در ایران
ایده پرداز بهبود فرآیندهای سازمانی با به کارگیری مدل های ریاضی

مهدی جلالی

info@BPMN.ir
همراه و تلگرام
09155214840

تیم تحلیل کسب و کار و تحلیل سیستم کوزک یکی از تیم های با تجربه در حوزه ی تحلیل فرآیندهای سازمانی در کشور می باشد که در بسیاری از پروژه های بهبود فرآیندی کشور عزیزمان نقش داشته است.
ویژگی های منحصر به فرد تیم های تحلیل و بهبود فرآیندهای کوزک عبارتند از :
• تجربه ی مناسب، خلاقیت و دانش فنی تیم های تخصصی در تحلیل فرآیندهای سازمانی
• امکان تجهیز و به کارگیری تیم های 20 نفری تحلیل و بهبود در مدت زمان 2 هفته و در اکثر نقاط کشور
• تیم های مدلسازی خبره در حوزه ی تحلیل و همزمان خبره در تحلیل سیستم های نرم افزاری

خدمات تیم کوزک در حوزه ی مدلسازی، آنالیز و بهبود فرآیندهای سازمانی

شناسایی، مدلسازی و مستند سازی فرآیندهای سازمان با BPMN2 در جهت اهداف زیر :
مستند سازی
مکانیزاسیون فرآیندها
محاسبه ی بهای تمام شده
بودجه ریزی مبتنی بر فرآیند
بهبود فرآیندهای سازمانی در جلسات طوفان مغزی مبتنی بر مهندسی ارزش و …
تحقیق در حوزه های مختلف فرآیندی و تخصصی
شبیه سازی فرآیندها و بررسی اثرات تغییرات در فرآیندها
بهبود فرآیندهای سازمانی تحلیل شده بر اساس BPMN در جهت انطباق با مدل های ریاضی و منطق فازی
مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های شناسایی، مدلسازی و بهبود فرآیندهای سازمانی مبتنی بر BPM
تهیه ی نیازمندی ها و انتخاب نرم افزارهای سازمانی کلان (ERP, EAM, BPMS) بر اساس روش های انتخاب فازی AHP
ایده پردازی در حوزه ی کسب و کار سازمان جهت ایجاد راهکارهای جدید مدیریتی، فنی و بازرگانی و تعمیم ایده های موجود در سازمان در قالب جلسات طوفان فکری
تعریف و استقرار فرآیندها، روال های کاری و قوانین مورد نیاز در راستای جذب، پرورش و اجرایی نمودن ایده های جدید در کسب و کار سازمان
اجرای مکانیزاسیون فرآیندها و تهیه نرم افزارهای صنعتی با در اختیار داشتن تیم فنی زبده و مجرب (دارای سابقه تولید نرم افزارهای صنعتی در حوزه های خاص)
ممیزی و تهیه ی گزارش شناخت اولیه از سازمان : تعداد روز مورد نیاز بر اساس مستندات ارسالی از سازمان برآورد می شود : چارت سازمانی + مستندات ISO، تعداد پرسنل، پراکندگی مکانی، تعداد محصولات و خدمات

ورود